«Жокары мийирбийкелик иси» кафедрасынын «12-май Халкаралык мийирбийкелер куни»н откериуи хаккында.

  • 13-05-2016, 16:19
  • 424

   6-май куни кафедра колеминде «Ф.Найтингейл избасарлары» атамасындагы корик танлау откерилди. Бул танлауга Г.С.Сейдакова,Г.К.Каландарова, А.Шаназаров, Р.Даулетмуратов жюри агзалары болды ,117-119,217-219,316-319-топар талабалары корик танлауга белсене катнасып,танлау 4 баскышта амелге асырылды: 1.Салемнама,презентациялар (хар бир талабага 3 мин). 2. Талабалардын теориялык билимлерин бахалау(хар бир талабага 3 мин). 3. Талабалардын амелий конликпелерин бахалау(хар бир талабага 3 мин). 4. Еркин тема (хар бир талабага 3 мин).«Олий хамширалик иши» кафедрасининг «12-май Халкаро хамширалар куни»ни утказиш хакида.

  • 10-05-2016, 18:32
  • 758
 
 6-май куни кафедра микёсида «Ф.Найтингейл  избосарлари» атамасидаги курик танлов утказилди. Бу танловга Г.С.Сейдакова,Г.К.Календерова,А.Шаназаров,Р.Даулетмуратов хайъат аъзолари булди,117-119,217-219,316-319-гурух талабалари курик танловда фаол катнашиб,танлов 4 боскичда амалга оширилди: 1. Саломлашиш,презентациялар(хар бир талабага 3 дакика). 2. Талабаларнинг назарий билимларини бахолаш(хар бир талабага 3 дакика). 3. Талабаларнинг амалий куникмаларини бахолаш(хар бир талабага 3 дакика).4. Эркин мавзу(хар бир талабага 3 дакика). 

Yil dasturi
Distantsion o`qish
Pedagogik portfolio
Ko`b o`qilganlar