» » «Жокары мийирбийкелик иси» кафедрасынын «12-май Халкаралык мийирбийкелер куни»н откериуи хаккында.

«Жокары мийирбийкелик иси» кафедрасынын «12-май Халкаралык мийирбийкелер куни»н откериуи хаккында.

  • 13-05-2016, 16:19
  • 0
  • 424

   6-май куни кафедра колеминде «Ф.Найтингейл избасарлары» атамасындагы корик танлау откерилди. Бул танлауга Г.С.Сейдакова,Г.К.Каландарова, А.Шаназаров, Р.Даулетмуратов жюри агзалары болды ,117-119,217-219,316-319-топар талабалары корик танлауга белсене катнасып,танлау 4 баскышта амелге асырылды: 1.Салемнама,презентациялар (хар бир талабага 3 мин). 2. Талабалардын теориялык билимлерин бахалау(хар бир талабага 3 мин). 3. Талабалардын амелий конликпелерин бахалау(хар бир талабага 3 мин). 4. Еркин тема (хар бир талабага 3 мин).

   Корик танлаудын жуумагы бойынша : 1-орынды А.Каллибекова 218-топар талабасы, 2-орынды Ш.Бердиев 119-топар талабасы, 3-орынды Г.Пиринязова 218-топар талабасы, «Ен зийрек талаба» номинациясы бойынша Д.Сапарымбетова 118-топар талабасы, «Ен талапшан талаба» номинациясын Г.Тлеуова 118-топар талабасы алыуга миясар болды.

   12-май куни Институт колеминде ушырасыу кешеси откерилди. Кешеде «Рухыйлык хам агартыушылык ислери» бойынша директор орынбасары У.К.Худайбергенова шыгып сойлеп, сол жерде отырган ушырасыу катнасыушыларын хам талаба жасларды байрам менен кутлыклай отырып, кафедра колеминде откерилген корик танлаудын натийжелери менен таныстырып отырып, женимпазларды бахалы саугалар менен сыйлыклады. Ушырасыу кешесинде Келжанова Мехрибан Республикалык жукпалы кеселликлер емлеуханасынын бас мийирбийкеси, О.Халмуратов атындагы медициналык орайдын бас мийирбийкеси Алмахан Далымбетова шыгып сойледи хам талаба жасларды кызыктырган сорауларына жууап берди. Кешеде "Жокары мийирбийкелик иси” кафедрасы ассистенти Э.К.Примбетова "F.Naytingeyl” атамасындагы инглиз тилиндеги презентациясы,118-топар талабасы Г.Кабылбекованын "Мийирбийкелик исинин тарийхы хам рауажланыуы” атамасындагы презентациялары тынланды хам Ушырасыу кешеси концерт багдарламасы менен дауам еттирилди.

 


Siz saytdan ro`yxatdan o`tmagansiz.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Yil dasturi
Distantsion o`qish
Pedagogik portfolio
Ko`b o`qilganlar